2012 – SNV EUROMAR – VÝSTAVBA BETÓNOVÉHO SKLADU NA SOĽ