2012 – SNV DOM SOC. SLUŽIEB – BETONÁRSKE A DEBNIACE PRÁCE, VÝSTAVBA STRECHY

2012 – SNV DOM SOC. SLUŽIEB – BETONÁRSKE A DEBNIACE PRÁCE, VÝSTAVBA STRECHY