2010 – NIŽNÉ REPAŠE – DRUŽSTVO – VÝSTAVBA PRECHODOV PRE KRAVY

2010 – NIŽNÉ REPAŠE – DRUŽSTVO – VÝSTAVBA PRECHODOV PRE KRAVY