2009 – OC Madaras, Spišská Nová Ves: Hladené podlahy, parkoviská, prístupové komunikácie