Stavebná činnosť

- realizácia stavieb
- hrubé stavby
- betonárske práce
- hladené podlahy
- spevnené plochy
- parkoviská