Referencie

2012 - OC MADARAS 3. etapa - koordinácia výstavby, výstavba spodnej stavby, výstavba kín, výstavba kanalizácie, výstavba parkovísk